[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>POL&Iacute;TICA DE COOKIES<\/p>\r\n<p>Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs a Internet, fa servir cookies per millorar i optimitzar l'experi&egrave;ncia de l'usuari. A continuaci&oacute; trobar&agrave;s informaci&oacute; detallada sobre qu&egrave; s&oacute;n les \"cookies\", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com pots desactivar-les en el teu navegador i com bloquejar espec&iacute;ficament la instal&middot;laci&oacute; de Cookies de tercers.<\/p>\r\n<p>Qu&egrave; s&oacute;n les cookies i com les utilitzem? Les cookies s&oacute;n fitxers que el lloc web o l'aplicaci&oacute; que utilitzes instal&middot;la al navegador o al teu dispositiu (Smartphone, tauleta o televisi&oacute; connectada) durant el teu recorregut per les p&agrave;gines o per l'aplicaci&oacute;, i serveixen per emmagatzemar informaci&oacute; sobre la teva visita. Com la majoria dels llocs a internet, utilitzem cookies per:<\/p>\r\n<p><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">Assegurar que les p&agrave;gines web poden funcionar correctament. Emmagatzemar les teves prefer&egrave;ncies, com l'idioma que has seleccionat o la mida de lletra. Con&egrave;ixer la teva experi&egrave;ncia de navegaci&oacute;.<\/span><\/p>\r\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">Recopilar informaci&oacute; estad&iacute;stica an&ograve;nima, com quines p&agrave;gines has vist o quant de temps has estat en els nostres mitjans.<\/span><\/p>\r\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">L'&uacute;s de cookies ens permet optimitzar la teva navegaci&oacute;, adaptant la informaci&oacute; i els serveis oferts als teus interessos, per proporcionar-te una millor experi&egrave;ncia sempre que visiteu la galeria. Utilitzem cookies per funcionar, adaptar i facilitar al m&agrave;xim la navegaci&oacute; de l'Usuari.<\/span><\/p>\r\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">Les cookies s'associen &uacute;nicament a un usuari an&ograve;nim i el seu ordinador \/ dispositiu i no proporcionen refer&egrave;ncies que permetin con&egrave;ixer dades personals. En tot moment podr&agrave;s accedir a la configuraci&oacute; del teu navegador per a modificar i \/ o bloquejar la instal&middot;laci&oacute; de les cookies enviades pel nostre lloc web, sense que aix&ograve; impedeixi l'acc&eacute;s als continguts. No obstant aix&ograve;, la qualitat del funcionament dels Serveis es pot veure afectada.<\/span><\/p>\r\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">Per qu&egrave; s&oacute;n importants? Des d'un punt de vista t&egrave;cnic, permeten que els llocs web funcionin de forma m&eacute;s &agrave;gil i adaptada a les prefer&egrave;ncies dels usuaris, com ara emmagatzemar l'idioma, la moneda del pa&iacute;s o detectar el dispositiu d'acc&eacute;s. Estableixen nivells de protecci&oacute; i seguretat que Impedeixen o dificulten ciberatacs contra el lloc web o els seus usuaris. Permeten que els gestors dels mitjans puguin con&egrave;ixer dades estad&iacute;stiques recopilades a les cookies per millorar la qualitat i experi&egrave;ncia dels seus serveis. Serveixen per optimitzar la publicitat que vam mostrar als usuaris, oferint la que m&eacute;s s'ajusta als seus interessos.<\/span><\/p>\r\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">Quins s&oacute;n els diferents tipus de cookies que utilitzem? Les de sessi&oacute; expiren quan l'Usuari abandona la p&agrave;gina o tanca el navegador, &eacute;s a dir, estan actives mentre dura la visita al lloc web i per tant s&oacute;n esborrades del nostre ordinador al abandonar-lo. Les permanents expiren quan es compleix l'objectiu per al que serveixen o b&eacute; quan s'esborren manualment, tenen data d'esborrat i s'utilitzen normalment en proc&eacute;s de compra en l&iacute;nia, personalitzacions o en el registre, per no haver d'introduir la nostra contrasenya constantement. Per altra banda, segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir entre cookies pr&ograve;pies i de tercers. Les cookies pr&ograve;pies s&oacute;n aquelles Cookies que s&oacute;n enviades al teu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la web. La informaci&oacute; que recaptem s'empra per millorar la qualitat del nostre servei i la teva experi&egrave;ncia com a usuari. Si interactues amb el contingut del nostre lloc web tamb&eacute; es poden establir cookies de tercers (per exemple, en pr&eacute;mer botons de xarxes socials o visionar v&iacute;deos allotjats en un altre lloc web), que s&oacute;n aquelles establertes per un domini diferent del nostre lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d 'altres llocs web quan naveguis en els esmentats llocs web. Alguns serveis d'aquesta web poden utilitzar connectors amb diverses xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. En utilitzar el registre social, autoritzes a la xarxa social a emmagatzemar una cookie persistent. Aquesta Cookie recorda teva identificaci&oacute; en el servei, fent molt m&eacute;s r&agrave;pid l'acc&eacute;s a seg&uuml;ents visites. Aquesta Cookie pot ser eliminada, ia m&eacute;s, pots anul&middot;lar els permisos d'acc&eacute;s dels serveis d'aquesta web des de la configuraci&oacute; de privacitat de la xarxa social concreta.<\/span><\/p>\r\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span lang=\"ca\" tabindex=\"0\">Com puc configurar les meves Cookies? En navegar i continuar en el nostre lloc web estar&agrave; consentint l'&uacute;s de les cookies a les condicions contingudes en la present Pol&iacute;tica de Cookies. Proporcionem acc&eacute;s a aquesta Pol&iacute;tica de Cookies al moment de l'acc&eacute;s al web amb l'objectiu que l'usuari estigui informat, i sense perjudici que aquest pugui exercir el dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l'&uacute;s de galetes en tot moment. En qualsevol cas l'informem que, at&egrave;s que les cookies no s&oacute;n necess&agrave;ries per a l'&uacute;s del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuraci&oacute; del seu navegador, que li permet rebutjar la instal&middot;laci&oacute; de totes les cookies o d'algunes d'elles. La pr&agrave;ctica majoria dels navegadors permeten advertir de la pres&egrave;ncia de cookies o rebutjar-les autom&agrave;ticament. Si les rebutja podr&agrave; seguir utilitzant el nostre lloc web, encara que l'&uacute;s d'alguns dels seus serveis podr&agrave; ser limitat i per tant la seva experi&egrave;ncia en el nostre lloc web menys satisfact&ograve;ria.<\/span><\/p>\r\n<p class=\"tw-data-text tw-ta tw-text-small\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\">&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs a Internet, fa servir cookies per millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari. A continuació trobaràs informació detallada sobre què són les 'cookies', quina tipologia utilitza aquest lloc web, com pots desactivar-les en el teu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies i com les utilitzem? Les cookies són fitxers que el lloc web o l'aplicació que utilitzes instal·la al navegador o al teu dispositiu (Smartphone, tauleta o televisió connectada) durant el teu recorregut per les pàgines o per l'aplicació, i serveixen per emmagatzemar informació sobre la teva visita. Com la majoria dels llocs a internet, utilitzem cookies per:

Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament. Emmagatzemar les teves preferències, com l'idioma que has seleccionat o la mida de lletra. Conèixer la teva experiència de navegació.

Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines has vist o quant de temps has estat en els nostres mitjans.

L'ús de cookies ens permet optimitzar la teva navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als teus interessos, per proporcionar-te una millor experiència sempre que visiteu la galeria. Utilitzem cookies per funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l'Usuari.

Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador / dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals. En tot moment podràs accedir a la configuració del teu navegador per a modificar i / o bloquejar la instal·lació de les cookies enviades pel nostre lloc web, sense que això impedeixi l'accés als continguts. No obstant això, la qualitat del funcionament dels Serveis es pot veure afectada.

Per què són importants? Des d'un punt de vista tècnic, permeten que els llocs web funcionin de forma més àgil i adaptada a les preferències dels usuaris, com ara emmagatzemar l'idioma, la moneda del país o detectar el dispositiu d'accés. Estableixen nivells de protecció i seguretat que Impedeixen o dificulten ciberatacs contra el lloc web o els seus usuaris. Permeten que els gestors dels mitjans puguin conèixer dades estadístiques recopilades a les cookies per millorar la qualitat i experiència dels seus serveis. Serveixen per optimitzar la publicitat que vam mostrar als usuaris, oferint la que més s'ajusta als seus interessos.

Quins són els diferents tipus de cookies que utilitzem? Les de sessió expiren quan l'Usuari abandona la pàgina o tanca el navegador, és a dir, estan actives mentre dura la visita al lloc web i per tant són esborrades del nostre ordinador al abandonar-lo. Les permanents expiren quan es compleix l'objectiu per al que serveixen o bé quan s'esborren manualment, tenen data d'esborrat i s'utilitzen normalment en procés de compra en línia, personalitzacions o en el registre, per no haver d'introduir la nostra contrasenya constantement. Per altra banda, segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir entre cookies pròpies i de tercers. Les cookies pròpies són aquelles Cookies que són enviades al teu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la web. La informació que recaptem s'empra per millorar la qualitat del nostre servei i la teva experiència com a usuari. Si interactues amb el contingut del nostre lloc web també es poden establir cookies de tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web), que són aquelles establertes per un domini diferent del nostre lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d 'altres llocs web quan naveguis en els esmentats llocs web. Alguns serveis d'aquesta web poden utilitzar connectors amb diverses xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. En utilitzar el registre social, autoritzes a la xarxa social a emmagatzemar una cookie persistent. Aquesta Cookie recorda teva identificació en el servei, fent molt més ràpid l'accés a següents visites. Aquesta Cookie pot ser eliminada, ia més, pots anul·lar els permisos d'accés dels serveis d'aquesta web des de la configuració de privacitat de la xarxa social concreta.

Com puc configurar les meves Cookies? En navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l'ús de les cookies a les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Proporcionem accés a aquesta Política de Cookies al moment de l'accés al web amb l'objectiu que l'usuari estigui informat, i sense perjudici que aquest pugui exercir el dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l'ús de galetes en tot moment. En qualsevol cas l'informem que, atès que les cookies no són necessàries per a l'ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir utilitzant el nostre lloc web, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria.

 

 

 

 

 

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...